Qualità,

Efficienza ed efficacia

Qualità,

Efficienza ed efficacia

Qualità,

Efficienza ed efficacia

1 settembre 2020

En ik vind het verschrikkelijk voor ze, want het is ook een hele mooi sector die hele mooie, hele mooie, ja ook tot op zekere hoogte ook een hele creatieve sector. En dat dan vervolgens zo precies mogelijk ook communiceren. Handige HR-tools voor die nu mooi van pas komen. Er worden betrekkelijk weinig boetes opgelegd. Want dat, in combinatie ook met, we komen terug van vakantie. En op basis daarvan besluiten. En in de meeste gevallen zal er niet zomaar een boete worden opgelegd, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn. In gezamenlijkheid komen tot een inschalingsniveau en vervolgens in gezamenlijkheid komen tot een set aan maatregelen die daarbij past. In de strijd tegen het terugdringen van de CO2-uitstoot moeten trucks vooral ook gestroomlijnder worden. Want het is ook nogal een belasting. Dus die proef loopt af, dus we gaan die nu evalueren. De GGD’en staan paraat om, zodra de laboratoriumcapaciteit het weer toelaat, het aantal testlocaties verder op te schroeven. Het is vandaag 1 september. Dat is de kwalificatie die we daaraan geven, want besmettingen gaan hard de verkeerde kant op. Austria . Maar hoe krijgt dat precies vormt, die andere opvattingen. En die vaccinatiefasen gaan betekenen dat we eigenlijk groepsgewijs, dus per tranche, waarschijnlijk vaccins geleverd krijgen en dat ook kunnen toedienen. Wanneer dat doorgaat, zullen eerdere versoepelingen teruggedraaid moeten worden. Maar op dit moment is het onverstandig. Het is dus niet zo dat ik nu zeg: het kan pas als er een vaccin is. Kalender september 2020. Een van de aanbevelingen is ook om als je melding krijgt op je telefoon, dat je dan ook getest kan worden. Woensdag 13 februari besloot het Europees Parlement dat trucks per 1 september 2020 in totaal 90 centimeter langer mogen zijn. Ook het onderzoek dat nagaat wie je allemaal besmet kunt hebben - het bron- en contactonderzoek - moet uitgevoerd kunnen blijven worden, ook als het aantal besmettingen toeneemt. En die communicatie gaat zeker ook vanuit ons niet altijd foutloos. Maar er kunnen situaties zich voordoen waarin het boeteinstrument wel nodig is. Het is nu eind augustus, inmiddels 1 september. En dat je ook openstaat voor andere opvattingen. Het lastige is, dat zal ook uit de praktijk moeten blijken, dat doen we natuurlijk al. En die agenten zeggen: het lastig voor ons om dat uit te leggen en nu niet meer. Dat is een van de belangrijkste lessen die is getrokken met al die experts. Sterker nog, we hebben zelf aan de OVV gevraagd om de aanpak van het kabinet – de aanpak van überhaupt van de crisis in Nederland – te evalueren. Natuurlijk is dat zo. Nee, niet in die ergste fase, zeker niet. En in de tussentijd moeten zij gewoon gebruik maken van de steunpakketten die er zijn? En ook bestuurders hebben zich zorgen gemaakt van kan ik mijn medewerkers nog voldoende beschermen. Of denk aan de routekaart zelf, die in het voorjaar steeds door ons eigen goede gedrag werd ingehaald, waardoor we voor de zomer ineens grote stappen konden zetten. Maar iemand die om redenen een boete krijgt boven de 18, en dus van boven de 100 euro die wel geregistreerd wordt, dat op zichzelf, dat enkele feit, betekent niet dat je geen VOG krijgt. Wat wij hebben gedaan, en altijd ook hebben te doen vind ik, is het advies van het OMT ernstig wegen en daarin meewegen het advies wat het BAO aan ons geeft. personeel van uw organisatie samen met dit uitgebreide voorbeeld. De afgelopen weken werd het veel drukker in de teststraten. Kunnen wij geen voorrang krijgen? Ik ga me nu even niet wagen aan een inschalingsniveau. Maar het is van groot belang vind ik dat we ook in deze samenleving openstaan voor andere berichten. Of eerder in: misschien moeten we dan iets generiekers doen, bijvoorbeeld in de horeca, of bijvoorbeeld op het maximeren van het aantal groepen. En het zou ook nog van toegevoegde waarde kunnen zijn als er ook asymptomatisch getest kan worden. En per regio gaan we bepalen wat het besmettingsrisico is. Dat vergt alertheid. Link naar Kalender-365.nl - Plaats op uw website of blog: Deze september 2020 kalender is altijd handig om bijvoorbeeld te zien wanneer je vakantie hebt. € 149. Dus inderdaad. Als het achter de rug is. Quarantaine van 14 naar 10 dagenWanneer mensen in quarantaine moeten, kan in het vervolg worden volstaan met een quarantaineduur van 10 dagen in plaats van twee weken. ‘Dus het advies blijft: werk zoveel mogelijk thuis, ook na 1 september.’ Dat is een punt van ‘logisch nadenken en gezond verstand’, aldus de premier. Wie hakt die knoop door als u het niet eens wordt? En dat vaccin lijkt steeds dichterbij te komen. Maar we kijken natuurlijk heel precies naar de situatie en zodra het kan, hoop je natuurlijk ook discotheken en nachtclubs weer open te kunnen geven. Hoe kijkt u daarnaar? Maar ik zou het vanavond hier liever omdraaien. Dit was een landelijk voorbeeld. Dat is verstandig in de context van Amsterdam. Minister-president Rutte en minister De Jonge geven een toelichting en beantwoorden vragen over de stand van zaken rondom het coronavirus in Nederland. Maar het gaat natuurlijk over de conclusie. Stel, dat iemand dat doet, dan wil je op een gegeven moment ook wel die optelsom kunnen zien. Dat is de reden dat ik samen Jens Spahn, van Duitsland, een collega uit Frankrijk, een collega uit Italië, daarmee ben ik begonnen en gelukkig doet de Europese Commissie inmiddels namens alle 27 lidstaten de onderhandelingen. Dit overigens zou tot twee afwegingen kunnen leiden. Het deel van het advies waarvan ze zeggen dat moet je overnemen, dat gaat over die verpleeghuizen waar een uitbraak is. En aan de hand daarvan kunnen regio’s, dáár die maatregelen nemen die nodig zijn. Ik begrijp die vraag heel goed, want daar speelt natuurlijk dat het heel ingrijpend is als een leraar lang moet wachten op het maken voor een afspraak van een test en dan moet wachten op de uitslag daarvan. Dus voor de wat langere termijn maak ik me wat minder zorgen, maar voor de kortere termijn is het echt wel piepen en kraken. Of we slechts waakzaam moeten zijn, of dat het risico op besmetting zorgelijk, of zelfs ernstig is. Maatregelen moeten het virus zo hard mogelijk raken, en de samenleving en onze economie zo min mogelijk. Dus je moet dan iedere keer blijven zeggen, dat is echt belangrijk: mensen, dat was een proef, die loopt nu af en dan gaan we ‘m evalueren, om te kijken of het effect heeft op het gedrag van mensen. En dat betekent dat ik in september, half september, verwacht ik dat die proef in het oosten van het land is afgelopen. Nou die 50% is wel wat toegenomen nu, aanzienlijk toegenomen, maar nog steeds hebben we niet alle kennis. Daar voegt het OMT eigenlijk een categorie aan toe vandaag, en die zegt: bij die verpleeghuizen waar sprake is van een besmetting. Dat er misschien volgend jaar aan het einde pas een vaccin krijgen. Wat daarnaast in het onderzoek ook staat is daar waar er sprake is van een omgevingsprevalentie die hoog is. Politici niet, niemand. model. Jul. Het doel is gewoon dat we ons allemaal aan de afspraken houden en ook politie en boa’s zullen in de meeste gevallen mensen vragen: joh, hou je nou aan de afspraken. Daar lopen we ook niet van weg. Dat komt op dit moment al in een aantal situaties voor, zelfs ook bij verpleeghuizen. Meneer Rutte, de spreekkoren, die blijven ook verboden? We hebben nu geen nieuwe datum geprikt voor nachtclubs en discotheken. Overzicht: dit zijn de starttijden van alle Formule 1-races in 2020 29 januari 2020 19:01 Aangepast: 29 januari 2020 20:12 Max Verstappen op weg naar de winst in de GP van Brazilië 2019. Want voor een evaluatie moet het eerst achter de rug zijn. En dan moet je het tien weken vol kunnen houden. Dat lukt misschien niet altijd 100%. Als nou één les is getrokken, niet alleen door deze onafhankelijke experts, maar eigenlijk door iedereen, niet in de laatste plaats door onszelf, zo’n rigoureuze maatregel, hoe nodig die ook was, moet je eigenlijk niet meer willen treffen. Letterlijke tekst persconferentie minister-president Rutte en minister De Jonge (1-9-2020), Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ROUND 3. Dat helpt ons echt. Helaas kan dat nu niet. Hoeveel mondkapjes zijn er nu in Nederland? Dus bijvoorbeeld die proef zoals die geldt nu rond de app, maar ook op Schiphol is er een proefsituatie bij asymptomatisch testen van reizigers die terugkomen uit een oranje land. Die derde fase, dan zijn er een of meerdere signaalwaarden overschreven. Dat staat helemaal los van het regionale beleid. Nou, nogal. Een ademtest bijvoorbeeld. Ja, als het vaccin er is, en het zou, we hopen natuurlijk niet wat de eerdere vragensteller suggereerde en het zou ook echt werken of het zou werken in etappes... Nou, moeten we allemaal maar kijken. We zullen dat steeds bekijken, ook met de branche in gesprek zijn daarover natuurlijk. En dat was toch wel een beetje de discussie ook de afgelopen weken. Dat kun je natuurlijk nooit precies zeggen. En telkens, als het van toegevoegde waarde is en als de capaciteit het toestaat, dan kun je de keuze maken om die richtlijn aan te passen. Dat zou kunnen leiden tot nadere prioritering, maar zover zijn we nog niet. En dan kunnen we steeds preciezer, ook op basis van de planning van die kandidaatvaccins, steeds preciezer ook kijken wanneer zou welke groep eventueel gevaccineerd kunnen worden. Hoe dat virus zich verspreidde. Een vraag voor meneer De Jonge nog. Het gewone niveau eigenlijk waarop dit moment alle regio’s in zitten dat noemen we het niveau waarop je waakzaam moet zijn. Nou ja, het doel is niet boetes opleggen. Maar alles staat nu op waakzaam of alles staat op het laagste niveau? En dat type dialoog wil je voortzetten. Nee, want het woord evaluatie hebben we juist wel gebruikt. Ja, nee, precies, maar zij bedoelen dan bijvoorbeeld de mondkapjes. Model Tegelijkertijd is de ontwikkeling nu niet alarmerend. Tegelijkertijd realiseer ik me heel goed hoe moeilijk het in deze fase is om vol te houden. En we laten ons op allerlei vlakken adviseren. Je zou het eigenlijk zo kunnen zien: die indeling hebben we gemaakt op 3 niveaus. De tijden in de kalender van september 2020 kunnen iets afwijken wanneer je bijvoorbeeld in het oosten of westen van Nederland woont. Daarvan heeft het OMT gezegd: het is belangrijk om dat moment eerst echt goed met elkaar te bespreken wat dat moment dan is. Dat je in Nederland ziet  dat de cijfers gelukkig niet die ontploffing van Frankrijk en Spanje de cijfers. Maar als je kijkt naar andere middelen die op dit moment worden ingezet in die hele behandelfase, bijvoorbeeld antistollingsmiddelen die worden ingezet, dan leidt het gewoon ook nu al tot heel veel minder sterfte, minder ziekte. Dus hoezeer die aanpak ook echt een regionale is waarbij de analyse door de GGD wordt gedaan, en in eerste instantie op basis van onze aanwijzingen of straks op basis van onze ministeriële regeling, de voorzitters van de veiligheidsregio’s, de burgemeesters gezamenlijk straks aan zet zijn in zo’n regio. Volgens het RIVM is die kortere periode voldoende om verdere besmettingen tegen te gaan. Het kabinet wil dat werknemers ook na 1 september 2020 zoveel mogelijk blijven thuiswerken. Dit zou zijn algemeen preventief in die regio’s waar de besmettingsgraad dusdanig is dat het ook van toegevoegde waarde is. Ik snap dat ook van de agenten en de boa’s. En de beste manier om ons te wapenen – zeggen alle deskundigen in de hele wereld – is toch afstand houden. Ga nou ook kijken of het van nut kan zijn om dat steekproefsgewijs te doen in die regio’s waar de besmettingsgraad hoog is. En drie, speelt daar ook een logistieke vraag natuurlijk. Maar vooralsnog blijf ik zeggen, en dat is ook echt zo, onze vaccins, dat zijn echt onze beste troefkaarten voor de komende periode. Maar niet vanzelf. Want inderdaad, in het onfortuinlijke geval dat er geen vaccin komt, dan zal je het van goeie behandeling moeten hebben. Daar voegt het OMT ook nog iets anders aan toe. Ja, en zelfs als dat vaccin er is he. Niet, waarschijnlijk, en dus zal je dat ook moeten afwegen op het moment dat je tot zo’n besluit komt. Maar dat zal dan moeten zijn van op basis van hoe de cijfers zich ontwikkelen en ook de inzichten die er internationaal zijn over de verspreiding van het virus. Twee, we hebben de app op dit moment in een proefsituatie in het oosten van het land, in de vijf GGD-regio’s en daar werkt hij zoals u schetst, dus als je een melding krijgt, dan bel je met de GGD en dan kun je je ook aan asymptomatisch laten testen. Of is het gewoon een betere behandeling eigenlijk van die ziekte in de ziektehuizen. Na een tijdje vergeten mensen de coronaregels en komen te dicht bij elkaar. Maar eerst zal je met elkaar moeten bepalen: wat is dan het niveau van besmetting dat noopt tot de inzet van nog meer preventief gebruik van beschermingsmiddelen. En die kans lopen we allemaal, maar de één meer dan de ander. Ook omdat mensen zónder klachten zich lieten testen. Maar we moeten dus tot aan een vaccin rekening houden met de anderhalve meter samenleving? En ook adviezen van andere externe dan alleen vanuit het OMT. Dus ja, dat geeft heel veel extra mogelijkheden natuurlijk, maar dat duurt wel eventjes voordat we daar ook zijn. En bekijk voor elke dag de zonsopkomst en zonsondergang in september 2020. Maar zolang er geen vaccin is moeten we on wel wapenen. Toch denken we dat het goed is de stand van zaken met u te bespreken, want er is natuurlijk na de laatste persconferentie van twee weken geleden wel het nodige gebeurd. Austria . En we verwachten ook echt dat dat gaat schelen in het aantal overlijdens op de IC. Dat we hopen dat zij open kunnen voordat er een vaccin is. Dus u neemt dat gewoon tot u als kabinet? En je zult dus elke keer moeten kijken met bijna chirurgische precisie: waar zitten de besmettingen en wat is de maatregel die daarbij het beste past? Er zijn bemoedigende resultaten. Dat is ook de verantwoordelijkheid op basis van de wpg. LEC. Ja meneer Rutte, een branche die dus voorlopig helemaal niet op slot of op slot blijft dus. Ik denk als we nog niet zover waren geweest in het inzicht waar zit die besmetting, dat we op dat moment misschien wel ’s eerder hadden gedacht in de sfeer van een stap terug op de routekaart. 26-28. Dus ja, zodra het kan doen we het. Maar evalueer je dan die eerste golf toch? Die zorgen hebben over het beleid. Zullen we ook lessen moeten trekken voor de langere termijn. Die zijn op gelopen naar, op een gegeven moment hadden we cijfers boven de 600, 700. Bekijk hier de maandkalender van september 2020 inclusief weeknummers. Staan open voor die discussie. En dat is dus het gewogen oordeel van de wetenschap. Kijk, als het niet hoeft, omdat er geen besmetting is voor die mensen die zelf ook niet besmet zijn, of ook geen risico lopen om besmet te worden. Punt is: kun je op dit moment, daar waar je eigenlijk nog onvoldoende kunt terugblikken. Formula 1 Pirelli Grosser Preis Der Steiermark 2020. Juist omdat het virus onderscheid maakt, juist daarom moeten wij dat niet doen. Of aan twee weken geleden, toen juist bleek dat we weer even op de rem moesten trappen. Maar het begrip voor de coronaboetes, minister Grapperhaus sprak net met de politiebonden, zij zeggen: dat begrip voor die coronaboetes wordt steeds kleiner. Ja nog even over die handhaving. De komende maanden, zolang er geen vaccin is, blijft het van belang dat we ons beschermen tegen het virus. Vanaf vandaag staan de cijfers per gemeente erop. Het kabinet wil dat werknemers ook na 1 september 2020 zoveel mogelijk blijven thuiswerken. Uiteindelijk zul je natuurlijk – heeft u gelijk in – ook lessen moeten trekken voor meer structureel voor de gezondheidszorg en voor het land. Zeker in verpleeghuizen? Hoe beoordelen we de recente cijfers? En dat maakt gewoon dat we er goed gesteld voorstaan op het moment dat één van die kandidaatvaccins daadwerkelijk tot levering komt. Dan doen we dat dus blijkbaar niet goed genoeg. Maar die R, dat reproductiegetal, lag ook echt boven de 1, en bij die hogere aantallen, op een geven moment waren er meer dan 50.000 mensen besmet waarschijnlijk in Nederland, dat ligt nu ook weer een stuk lager, is dat echt een risico. Het beleid is op dit moment: testen als je klachten hebt. Ook tegen de achtergrond van de grotere evaluatie die er nu aankomt. En daarom herhaal ik: laat je alleen testen als je klachten hebt. Hier zit je natuurlijk met een punt wat ik heel goed snap, dat zie je ook in de evaluatie, in de lessons learned, die we nu naar de Kamer sturen, zie je dat terugkomen, dat communicatie ontzettend belangrijk is. Dus daar zie je dat al heel erg in de praktijk. Dan is er ook de ruimte om naar de bioscoop te gaan. Ondertussen moet je natuurlijk inzetten, en dat doen we ook, op allerlei behandelmethoden. Maar moeilijker nog is eigenlijk uit te leggen generiek in het hele land gelden, terwijl het in de ene situatie eigenlijk wel noodzakelijk is en de andere niet. Ook daarvoor geldt natuurlijk enorm voortschrijdend inzicht. De corona-app, die maakt daar onderdeel van uit, die komt dan wat later dan u had gewild. Dan kun je natuurlijk ook gewoon gaan knuffelen als dat uw bedoeling is. Het punt is, één: dat de groep van mensen die kwetsbaar is heel erg groot is. Ik zou geneigd zijn ja te antwoorden op die vraag, maar ik vind dat we dit proces ook op een goede manier moeten doorlopen, dus we gaan die inschaling gewoon de komende weken maken en ik hoop op 22 september voor het eerst die inschaling ook publiek te kunnen maken. Dus in welke situatie, met welk risico op besmetting zet je nou welk type beschermingsmiddelen in. Daar heb ik vaker van gezegd, er zijn natuurlijk in zo’n pandemie die over de wereld raast met een letterlijk en figuurlijk ongekend virus zijn er natuurlijk fouten gemaakt en zeker in de beginfase, toen we nog zo weinig zicht hadden op wat dat virus deed. Men had daar met name in een aantal trouwzalen gezien dat daar een aantal uitbraken waren waardoor je toch kon zeggen: dat moeten we willen beperken. Het tweede is dat jonge mensen natuurlijk niet alleen met jonge mensen omgaan. En zeker als we kijken naar het buitenland, want in sommige landen waar de situatie ook onder controle leek, zijn de cijfers in een paar weken weer ontploft. Twee, als je een fout maakt, dat is ook leiderschap, dan geef je die toe. En als je dat wilt, dan moet je en nog veel beter zicht creëren, ook regionaal, waar zit het nu? En tot slot, wat wel heel erg opvalt uit dat onderzoek is dat zeker de helft van de mensen in een verpleeghuis niet doorhadden dat ze iets hadden? We zijn allemaal niet heilig. De discotheken en nachtclubs. Het virus zo hard mogelijk moeten treffen en de samenleving zo min mogelijk. Juist daarom hebben we saamhorigheid nodig. Dat is een andere discussie. Aan het eind van het dagelijkse Journaal is er ook het weerbericht voor de komende dagen van de weermeteorologen. En in het OMT zijn alle disciplines bijeen gebracht die noodzakelijk zijn om met elkaar te komen tot een adequaat advies. Ook wordt de capaciteit uitgebreid. Of medicijnen die zo goed zijn dat je niet meer ziek wordt. En dat betekent dat het op dit moment niet verstandig is. En afgelopen weekend hebben we daarnaast twee laboratoria in Duitsland gecontracteerd. Is nu niet te zeggen. Dat is één: je doet het maar je houdt de regio daarnaast goed in de gaten. En we zullen bij al die proeven zullen we eerst de evaluatie doen en als die evaluatie uitwijst dat dat van toegevoegde waarde is, dan kunnen we het besluit alleen maar nemen om het vervolgens ook te doen als de capaciteit dat toe laat. We moeten dit samen doen. Van maart, april, voor het moment dat die Tweede golf zich aandient. Ten eerste de duiding: waar staan we nu, ongeveer een half jaar na het begin van de uitbraak? We zijn op dit moment niet in staat om de hele situatie van toen aan alle kanten te bekijken omdat we gewoon nog middenin onze aanpak zitten. Weerstatistieken. Het is niet voorbij. Of ernstige overlastsituaties. Daar stoppen we heel erg veel geld in en daar waar we kunnen helpen doen we het. Dus die lessen die trek je eigenlijk elke dag. En daarnaast hebben we een aantal andere groepen in onderzoek. Nee dat heb ik niet.

Nome Azzurra O Celeste, Sole A Catinelle Stacca La Spina, Casa Del Sole Formia Ginecologia, Santa Eugenia Onomastico, Agriturismo Castiglione Delle Stiviere, Betsabea E Uria, Clinica Santa Croce Offerte Di Lavoro, Missioni Sul Campo Pokémon Go Giugno 2020, Il Campione Film Netflix, Eventi Oggi Veneto, Comune Di Piazzolo, Sardegna Nord Cosa Vedere, Pantera Rosa Sprint Bologna Menù, San Flavio Martire, Tanti Auguri Diego Immagini,